Uvjeti natječaja

You are here:

Hrvatsko društvo biljne zaštite svake godine nagrađuje šest studenata za uspjeh tijekom studija boravkom na Seminaru biljne zaštite.

Odluku o dobitniku nagrade donosi Upravni odbor na temelju provedenog natječaja.

Na natječaj se mogu prijaviti studenti druge godine diplomskog studija. Dodjeljuje se šest nagrada od kojih tri nagrade studentima Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta studija Fitomedicina, dvije nagrade studentima Sveučilišta Josipa Juraja Strossmayera, Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek studija Zaštita bilja te jedna nagrada studentu/ici Sveučilišta u Zagrebu Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije studiju Urbanog šumarstva, zaštite prirode i okoliša ili studiju Šumarstvo smjer Uzgajanje i uređivanje šuma s lovnim gospodarenjem.

Pravo natjecanja imaju redoviti studenti druge godine navedenih sveučilišnih diplomskih studija uz slijedeće uvjete:

  • članstvo u Hrvatskom društvu biljne zaštite
  • prosjek ocjena položenih ispita najmanje 4,0 uz minimalno ostvarenih 60 ECTS-a
  • prijavljen poster za izlaganje na Seminaru biljne zaštite (student prvi autor)
  • motivacijsko pismo (maksimalno jedna A4 stranica)

Za sve dodatne informacije javiti se prof. dr. sc. Maja Ščepanović.