Uvjeti natječaja M.M.

You are here:

Hrvatsko društvo biljne zaštite svake godine na Seminaru biljne zaštite  dodjeljuje Nagradu akademik „MILAN MACELJSKI“

Odluku o dobitniku nagrade donosi Upravni odbor na temelju provedenog natječaja.

Dodjeljuje se jedna nagrada. Pravo prijave za Nagradu imaju redoviti studenti posljednje godine sveučilišnih diplomskih studija Fitomedicina (Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet) i Zaštita bilja (Sveučilište J. J. Strossmayer Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek) koji imaju prosjek ocjena položenih ispita najmanje 4,0 uz minimalno položenih 60 ECTS-a, uz uvjet da su članovi Hrvatskog društva biljne zaštite minimalno dvije godine.

Nagrada se dodjeljuje sukladno kriterijima vrednovanja:

  1. Akademska aktivnost odnosno izvrsnost u studiju
  2. Znanstveno i stručno djelovanje
  3. Nagrade i natjecanja
  4. Studentska aktivnost
  5. Izvannastavne aktivnosti

Za sve dodatne informacije javiti se prof. dr. sc. Maja Ščepanović.