Dobitnici nagrade

You are here:

DOBITNICI NAGRADE AKADEMIK MILAN MACELJSKI

  • Pave Ninčević, student diplomskog studija Fitomedicina, Sveučilište u Zagrebu

Agronomski fakultet

  • Matej Orešković, student diplomskog studija Fitomedicina, Sveučilište u Zagrebu

Agronomski fakultet

  • Natalija Carin, studentica diplomskog studija Fitomedicina, Sveučilište u Zagrebu

Agronomski fakultet

  • Ivana Uglješić, studentica diplomskog studija Fitomedicina, Sveučilište u Zagrebu

Agronomski fakultet

  • Iva Braje, studentica diplomskog studija Fitomedicina, Sveučilište u Zagrebu

Agronomski fakultet

  • Martina Mrganić, studentica diplomskog studija Fitomedicina, Sveučilište u Zagrebu

Agronomski fakultet

  • Valentina Šoštarčić, studentica diplomskog studija Fitomedicina, Sveučilište u Zagrebu

Agronomski fakultet

  • Mihaela Šatvar, studentica diplomskog studija Fitomedicina, Sveučilište u Zagrebu

Agronomski fakultet

  • Kristina Diklić, studentica diplomskog studija Fitomedicina, Sveučilište u Zagrebu

Agronomski fakultet