Akademik Milan Maceljski

You are here:

Akademik Milan Maceljski, hrvatski agronom, entomolog i fitomedicinar, rođen je 27. prosinca 1925. godine u Zagrebu, gdje je završio osnovnu, srednju školu i Poljoprivredni fakultet. Bavio se entomologijom, fitofarmacijom, aplikacijom pesticida, integriranom zaštitom bilja od štetnika i ekološkom zaštitom bilja. Prof. Maceljski objavio je 65 znanstvenih radova od čega 15 u inozemstvu, 104 znanstvena priopćenja i visoko stručnih radova, 9 pozvanih referata, 6 preglednih radova, oko 680 stručnih i stručno-popularnih radova u raznim časopisima, sam i u koautorstvu napisao je 25 knjiga i sveučilišnih skripata te 23 popularna rada.

Dobitnik je godišnje državne nagrade za popularizaciju i promidžbu znanosti za područje biotehničkih znanosti u 1997. godini. Godine 1992. izabran je za redovitog člana Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 1999. za predsjednika Znanstvenog vijeća za poljoprivredu HAZU i iste godine za dopisnog člana Slovenske akademije znanosti in umetnosti. U inozemstvu je bio priznat i cijenjen istaknuti znanstvenik, čime je pridonio priznavanju i ugledu naše znanosti u svijetu. U svom istraživačkom radu u trajanju od preko 40 godina M. Maceljski dao je veliki znanstveni doprinos entomologiji i fitofarmaciji, te utjecao na znanstveni razvoj tih dviju disciplina.

Njemu u čast Hrvatsko društvo biljne zaštite svake godine na Seminaru biljne zaštite dodjeljuje Nagradu akademik Milan Maceljski za izvrstan uspjeh i znanstveno-stručnu aktivnost tijekom studija.