NOVOSTI HDBZ

Ciljevi Hrvatskog društva biljne zaštite

  • promicanje zajedničkih interesa za biljnu zaštitu bez namjere stjecanja dobiti.
  • okupljanje osoba koje se bave biljnom zaštitom u cilju uzajamnoga znanstvenog i stručnog pomaganja u radu, unapređenje biljne zaštite u svim njezinim segmentima, istraživanje štetnih organizama, poglavito u Republici Hrvatskoj.
  • sudjelovanje u stručnim i znanstvenim projektima vezanim za zaštitu bilja, zaštita prirode i čovjekova okoliša.
  • promicanje integrirane i ekološke zaštite bilja, proučavanje i čuvanje znanstvene, prirodne i kulturne baštine s područja biljne zaštite.
  • poticanje otvaranja novih radnih mjesta na kojima se obavljaju poslovi iz područja biljne zaštite.