O društvu

You are here:

O DRUŠTVU

Porast važnosti različitih biljnih štetočinja (štetnika, uzročnika bolesti i korova) uvjetovao je nagli razvoj grane poljoprivrede i šumarstva kojoj je osnovni cilj spriječiti gubitke koje štetočinje nanose. Biljna zaštita, danas nazvana i fitomedicinom, traži mnogo znanja koja agronomi djelomično stječu za vrijeme obrazovanja, a zaposleni u poljoljekarnama i poljoprivredni proizvođači svakodnevnom praksom. Zbog stalnog napredovanja biljne zaštite i brojnih novosti nametnula se potreba za boljom međusobnom povezanošću i organiziranjem te osnivanjem zajedničkog društva. Hrvatsko društvo biljne zaštite (HDBZ) osnovano je 31. listopada 2000. godine.

U cilju pokretanja osnivanja društva za zaštitu bilja u RH osnovan je u listopadu 2000. Inicijativni odbor u sastavu: prof.dr.sc. Bogdan Cvjetković, Davor Čović, dipl. ing., prof.dr.sc. Jasminka Igrc Barčić, Željko Lončar dipl. ing., akademik Milan Maceljski, Petar Mesić, dipl. ing., prof. dr. sc. Zvonimir Ostojić. Inicijativni odbor sazvao je Osnivačku skupštinu 27. listopada 2000., a već sam brojni odaziv sudionika te skupštine potvrdio je želju i potrebu o osnivanju takvog društva. Izabran je Upravni odbor HDBZ s mandatom od 4 godine u sastavu: Lada Bičak dipl. ing., prof.dr.sc. Bogdan Cvjetković – predsjednik, mr.sc. Ivanka Čizmić, Davor Čović dipl.ing., dr.sc. Miroslav Harapin, prof.dr.sc. Jasminka Igrc Barčić, prof.dr.sc. Draženka Jurković, akademik Milan Maceljski, Petar Mesić, dipl. ing. – rizničar, prof.dr.sc. Zvonimir Ostojić – dopredsjednik, doc.dr.sc. Snježana Topolovec-Pintarić – tajnica, dr.sc. Katja Žanić. HDBZ je Rješenjem Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave upisano u Registar udruga RH 31. studenog 2000. pod brojem udruge 00001856. Na 2. Skupštini održanoj 14. veljače 2002. u sklopu 46. seminara biljne zaštite u Opatiji aklamacijom je počasnim predsjednikom HDBZ proglašen akademik Milan Maceljski.

Stručno znanje u području biljne zaštite treba stalno dopunjavati praćenjem stručnog tiska. U Hrvatskoj je jedino stručno glasilo utemeljeno još 1957. g. bila “BILJNA ZAŠTITA”, koju je u razdoblju od 1978. do 2000. g. nadomjestio “GLASNIK ZAŠTITE BILJA”, a od 2001. g. nastavlja izlaziti pod novim nazivom “GLASILO BILJNE ZAŠTITE”. HDBZ je od strane Ureda za odnose s javnošću Vlade RH potvrđeno za nakladnika Glasila biljne zaštite.