Hrvatsko društvo biljne zaštite

O nama

Porast važnosti različitih biljnih štetočinja (štetnika, uzročnika bolesti i korova) uvjetovao je nagli razvoj grane poljoprivrede i šumarstva kojoj je osnovni cilj spriječiti gubitke koje štetočinje nanose. Biljna zaštita, danas nazvana i fitomedicinom, traži mnogo znanja koja agronomi djelomično stječu za vrijeme obrazovanja, a zaposleni u poljo-ljekarnama i poljoprivredni proizvođači svakodnevnom praksom. Zbog stalnog napredovanja biljne zaštite i brojnih novosti stručnjaci zaštite bilja se suočavaju s brojnim poteškoćama u ostvarivanju interesa struke, nametnula se potreba za boljom međusobnom povezanošću i organiziranjem.

Cilj Hrvatskog društva biljne zaštite je promicanje zajedničkih interesa za biljnu zaštitu bez namjere stjecanja dobiti, okupljanje osoba koje se bave biljnom zaštitom u cilju uzajamnoga znanstvenog i stručnog pomaganja u radu, unapređenje biljne zaštite u svim njezinim segmentima, istraživanje štetnih organizama, poglavito u Republici Hrvatskoj, predlaganje i sudjelovanje u stručnim i znanstvenim projektima vezanim za zaštitu bilja, zaštita prirode i čovjekova okoliša, promicanje integrirane i ekološke zaštite bilja, proučavanje i čuvanje znanstvene, prirodne i kulturne baštine s područja biljne zaštite, poticanje otvaranja novih radnih mjesta na kojima se obavljaju poslovi iz područja biljne zaštite.

 

Saznajte više informacija u našoj rubrici arhiva