Poziv na 21. Skupštinu

Zagreb, 05. siječanj, 2021. g.

POZIV NA
21. ON-LINE IZBORNU SKUPŠTINU
HRVATSKOG DRUŠTVA BILJNE ZAŠTITE
Skupština će se održati u petak, 05. veljače 2021. g.
u 10 sati putem ZOOM PLATFORME

Za Skupštinu je predložen slijedeći:

D N E V N I  R E D

1. Prihvaćanje predloženog dnevnog reda 21. Skupštine HDBZ
2. Ovjera zapisnika 20. Skupštine HDBZ
3. Izvješće o radu Upravnog odbora od 08. 02. 2017. do 05. 02. 2021. g. – izvjestiteljica predsjednica HDBZ prof. dr. sc. Jasminka Igrc Barčić
4. Izvješće rizničara – izvjestitelj Davor Čović dipl. ing.
5. Izvješće Nadzornog odbora – izvjestiteljica dr. sc. Adrijana Novak
6. Izvješće Suda časti –izvjestiteljica prof. dr. sc. Marija Ivezić
7. Izvješće glavne urednice časopisa Glasilo biljne zaštite – prof. dr. sc. Renata Bažok
8. Izvješće glavne urednice časopisa Fragmenta phytomedica – prof. dr. sc. Klara Barić
9. Izbor tijela HDBZ:

a. predsjednika
b. dopredsjednika
c. članova Upravnog odbora
d. članova Nadzornog odbora
e. članova Suda časti

10. Prijedlog programa i plana rada za 2021/2022. g.
11. Razno

Tijekom 21. skupštine provest će se online glasovanje po pojedinim točkama dnevnog reda, koristeći on-line aplikaciju slido.com (upisati ovu adresu u web preglednik – www.slido.com).
Detaljne upute i pristupni kod za prijavu u aplikaciju bit će poslani putem e-maila zajedno s linkom za Zoom platformu tjedan dana prije skupštine.

Predsjednica HDBZ:
Prof. dr. sc. Jasminka Igrc Barčić