Plan puta stručne ekskurzije na otok RAB i GORSKI KOTAR