OTKAZIVANJE SEMINARA 12. 01. 2022.

Poštovani!
Obavještavamo vas da je 12. siječnja 2022. godine održana hitna, izvanredna sjednica
Upravnog odbora Hrvatskog društva biljne zaštite vezano uz održavanja 65. Seminara biljne
zaštite i trenutnu epidemiološku situaciju sa pandemijom COVID 19.

OTKAZIVANJE SEMINARA 12. 01. 2022.