MILAN MACELJSKI

Zagreb, 13.11.2020.

Ur. Broj: 50/2020

HRVATSKO DRUŠTVO BILJNE ZAŠTITE

svake godine raspisuje Natječaj i dodjeljuje nagradu

„MILAN MACELJSKI“

 

Dodjeljuje se jedna nagrada. Pravo prijave za Nagradu imaju redoviti studenti posljednje godine sveučilišnih diplomskih studija Fitomedicina (Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet) i Zaštita bilja (Sveučilište J. J. Strossmayer Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek) koji imaju prosjek ocjena položenih ispita najmanje 4,0 uz uvjet da su članovi Hrvatskog društva biljne zaštite minimalno dvije godine.

Nagrada se dodjeljuje sukladno niže navedenim kriterijima vrednovanja:

  1. Akademska aktivnost odnosno izvrsnost u studiju
  2. Znanstveno i stručno djelovanje
  3. Nagrade i natjecanja
  4. Studentska aktivnost
  5. Izvannastavne aktivnosti

Prijava mora sadržavati dokaze o ispunjavanju uvjeta (potvrda o članstvu u HDBZ) i kriterija vrednovanja (prosjek ocjena, izjava voditelja projekta o sudjelovanju na projektu, preslike objavljenih ili radova u postupku objavljivanja, preslike nagrada i priznanja, izjava o studentskim aktivnostima, ostali dokazi o izvannastavnoj aktivnosti studenata).

Zbog epidemiološke situacije prijava na natječaj dostavlja se elektronski putem e-maila hviric@agr.hr ili poštom na niže navedenu adresu:

HRVATSKO DRUŠTVO BILJNE ZAŠTITE, ZAVOD ZA POLJOPRIVREDNU ZOOLOGIJU, AGRONOMSKI FAKULTET, SVETOŠIMUNSKA 25, 10000 ZAGREB.

Rok za prijavu na Natječaj je 11.01.2021.

Odluka Upravnog odbora HDBZ biti će dostavljena odabranom studentu/ici i objavljena na web stranicama Društva https://hdbz.hr/.