Izvješće o radu UO 2017 – 2021

Izvješće o radu Upravnog odbora HDBZ
za razdoblje 07. veljače 2017. do 05. veljače 2021.

Tijekom četverogodišnjeg razdoblja ukupno je održano 19. sjednica Upravnog odbora i veći broj radnih dogovora. Poglavito se to odnosi na 2020. godinu kada smo puno puta komunicirali mailovima zbog nemogućnosti sastanka uslijed pojave pandemije Korona virusa.

Na prvoj, konstituirajućoj sjednici UO za tajnicu je izabrana mag. ing. agr. Helena Virić Gašparić, a za rizničara Davor Čović, dipl. ing. Nazočni članovin Nadzornog odbora za predsjednicu su izabrali dr, sc. Adrijanu Novak, a Suda časti prof. dr. sc. Mariju Ivezić.

Na svim sjednicama UO kao redovite točke bila su izvješća urednica časopisa Glasilo biljne zaštite i Fragmenta phytomedica et herbologica o čemu će glavne urednice podnijeti zasebna izvješća, pa ona neće biti predmetom ovog izvješća.

Broj članova Društva varira od godine do godine ovisno o plaćenim članarinama, no posljednjih se godina kreće između 350 i 400 stalnih članova. Članarinu za 2020. godinu uplatilo je 386 članova. Od ukupnog broja članova 40 je umirovljenika, 39 agronoma i jedan šumar. S posebnim ponosom ističemo 47 studenta, 29 Agronomskog fakulteta u Zagrebu, 17 Fakulteta agrobiotehničkih znanosti u Osijeku i 1 studentica Šumarskog fakulteta. Evidentan je potpuni izostanak članova šumara što implicira njihovu odluku o drugačijem načinu njihovog djelovanja.

U ovom mandatnom razdoblju proglašena su i dva počasna člana Društva, prof. dr. sc. Bogdan Cvjetković i prof. dr. sc. Zvonimir Ostojić.
Pomoć u vođenju Društva uz tvrtku Infomart, odlaskom Marijane Jelić Upravni odbor je povjerio i tvrtki Abeceda-Agro u kojoj je poslove koje je i ranije obavljala nastavila obavljati Marijana Jelić.

Odlukom Upravnog odbora vođenje financijskih poslova Društva povjereno je tvrtki Infomart, a nakon odlaska Dragane Bubalo iz tvrtke Infomart vođenje financijskih poslova povjereno je nadalje Dragani Bubalo i tvrtki P.E. Bubalo.

U ovom četverogodišnjem iznimno teškom, kriznom razdoblju, vrlo su uspješno organizirana 3 Seminara biljne zaštite i u potpunosti pripremljen 4. Seminar koji još do održavanja Skupštine zbog pandemije Covid 19 virusa nije održan. Na svakom Seminaru mijenjana je koncepcija održavanja sve u cilju poboljšanja i aktualizacije tema kako sa EU i nacionalnim zakonodavstvom tako i svim problemima koji se javljaju na terenu.

Tijekom 3 godine u okviru svih sekcija održano je ukupno 223 izlaganja: 204 unutar sekcija, 16 unutar okruglih stolova i 3 uvodna izlaganja unutar panel rasprava. Na 64. Seminaru kao redovita uvedena je i Poster sekcija. Na 62. Seminaru suorganizatori su bili HCPHS i Poljoprivredna savjetodavna služba, a pokrovitelj Ministarstvo poljoprivrede. Na 63. Seminaru suorganizator su bili HAPIH i CROCPA, a uz Ministarstvo poljoprivrede pokrovitelj je po prvi puta bila i Akademija Poljoprivrednih znanosti. 64. Seminar održan je u posebnim uvjetima te su pokrovitelji Seminara bili Hrvatsko predsjedanje vijećem EU, Ministarstvo poljoprivrede i Akademija poljoprivrednih znanosti. Seminar je održan pod motom „Zdravlje bilja za zdravlje ljudi“ i čitava koncepcija Seminara posvećena je „Svjetskoj godini zdravlja bilja“. Suorganizatori Seminara bili su Agronomski fakultet Zagreb, HAPIH, CROCPA i po prvi puta Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek i JU „Zeleni prsten“ Zagrebačke županije.

Medijski pokrovitelji bili su kao i dosadašnjih godina AGROglas i Gospodarski list.
Uz domaće ovih je godina seminarima nazočio veći broj izlagača iz drugih država, što nam je velika čast i zadovoljstvo.
Zaslužnim članovima i tvrtkama dodijeljene su nagrade i priznanja. Ukupno je dodijeljeno: 1 zlatna, 5 srebrnih i 2 brončane plakete i povelje uz plaketu, te 1 priznanje.

Na Seminarima je tijekom ove 3 godine promovirano ukupno 5 novih doktora znanosti što nije velik broj. Vjerujemo da će se u slijedećim godinama taj broj znatno povećati.

Nagradu „Milan Maceljski“ za izvrsnost u uspjehu koja se dodjeljuje samo onima uistinu vrhunskim studentima dobile su 3 studentice (svake godine jedna). Kao i svake godine 6 najboljih studenata (3 Agronomski fakultet Zagreb, 2 Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek i 1 Šumarski fakultet) nagrađeno je prisustvovanjem na Seminaru.

Niti Seminar niti Društvo ne bi mogli ili bi vrlo teško opstali bez sponzora koji nas uvijek prate. Nastojeći poboljšati suradnju 2019. godine uveli smo kategorije i ponudili nove sponzorske ugovore koji su vjerujem rezultirali obostranim zadovoljstvom. Na 62. Seminaru imali smo još uvijek 20 klasičnih sponzora. Na 63. Seminaru u okvirima nove suradnje imali smo 1 zlatnog sponzora, 12 srebrnih sponzora i 7 sponzora. Na 64. Seminaru imali smo 1 zlatnog, 11 srebrnih i 7 sponzora. I nadalje ćemo svake godine nastojati aktualizirati i poboljšati suradnju novim ponudama na obostrano zadovoljstvo i korist. Još jednom svim sponzorima od srca zahvaljujemo i nadamo se i nadalje plodonosnoj suradnji na obostrano zadovoljstvo.

Na Seminaru 2018. godine u čast našeg dugogodišnjeg člana Petra Živkovića utemeljene je „Perina noć“ koja je postala, a svi se nadamo da će i ostati tradicionalni događaj tijekom Seminara.

Redizajnirana je Web stranica Društva i uz velike napore sada funkcionira. Treba još dosta stvari srediti i popuniti koje su promjenom tvrtke i dizajnera nestale, no uskoro će biti sve do kraja popunjeno. Stranica je dostupna svima koji se žele uključiti i pomoći savjetom i prijedlogom. Spojeni smo na stranice CROCP-e i Agronomskog fakulteta.

Organizirane su još tri stručne ekskurzije: 2017. na područje Zadra, 2018. na Korčulu i Pelješac i 2019. u Istru. Odaziv članova Društva na ekskurzije bio je više nego velik i one su postale tradicija koju svi željno očekuju. Na žalost planirana ekskurzija na područje Dubrovnika, Cavtata i Konavla u 2020. godini zbog      pandemije COVID 19 nije bila organizirana.

Društvo se još čvršće povezalo u suradnji sa udrugom proizvođača i distributera sredstava za zaštitu bilja CROCPA te Hrvatskim agencijom za poljoprivredu i hranu. Vjerujemo da će se ista i nadalje nastaviti.

Na žalost suradnja sa Ministarstvom poljoprivrede uz iznimku nekih uistinu kooperativnih osoba i nadalje je na vrlo niskoj razini.

U Povjerenstvo za izradu prijedloga Zakona o održivoj uporabi pesticida od strane Društva imenovani su prof. dr. sc. Jasminka Igrc Barčić, prof. dr. sc. Renata Bažok, prof. dr. sc. Klara Barić i prof. dr. sc. Aleksandar Mešić. Utrošeni su dani, sati i mjeseci rada no nismo sigurni da će novi Zakon biti ono što je struka očekivala.  Naši su predstavnici svake godine aktivno sudjelovali na skupovima zaštite bilja u susjednim državama Bosni i Hercegovini, Sloveniji i Srbiji.
2019. godine HDBZ je bio suorganizator XV Internacionalnog Simpozija o štitastim ušima ISSIS ( XV International Symposium on Scale Insect Studies – ISSIS) koji je vrlo uspješno organiziran u Zagrebu od 17. – 20. lipnja, a glavna organizatorica je bila dr. sc. Tatjana Masten Milek.  Hrvatsko društvo biljne zaštite zajedno s Društvima iz Bosne i Hercegovine, Bugarske, Češke Republike, Mađarske, Slovenije i Sjeverne Makedonije, bilo je suorganizator VIII KONGRESA O ZAŠTITI BILJA u organizaciji Društva za zaštitu bilja Srbije i IOBC-EPRS te IOBC-WPRS koji je održan na Zlatiboru u Srbiji od 25. do 29. studenog 2019. godine.

Hrvatsko društvo biljne zaštite kao pridruženi partner sudjelovalo je u okviru EU Erasmus + projekta na Kick off Conference „Harmonization and Inovation in PhD Study Programs for Plant Health in Sustainable Agriculture – HarISA“ održanoj u Zagrebu od 25. do 27. veljače 2019. godine u organizaciji Agronomskog fakulteta Zagreb.

Svi poslovi i planovi koji su trebali biti provedeni tijekom 2020. godine kao i organizacija 65. Seminara biljne zaštite u veljači 2021. godine nisu održani ili su odgođeni zbog pandemije COVID 19 virusa. Planirano održavanje 65. Seminara je od 8. do 11. lipnja 2021. godine u Opatiji, no to sa sigurnošću ne možemo potvrditi jer će sve diktirati epidemiološka situacija u Hrvatskoj i EU. U koliko ne bude moguće održavanje Seminara u tom terminu, preskočiti ćemo 2021. godinu te će se 65. jubilarni Seminar održati u ustaljenom terminu u veljači 2022. godine.

Na kraju mandata zahvaljujem svim članovima UO, posebno dopredsjednici dr. sci. Tatjani Masten Milek, tajnici mag. ing. agr. Heleni Virić Gašparić i rizničaru Davoru Čoviću, dipl. ing. Tijekom porodiljinog dopusta Helene Virić Gašparić posao tajnice umjesto nje je obavljala kolegica Martina Mrganić, te joj i ovim putem zahvaljujem na pomoći. Svaki član Odbora svojim je obolom pomogao i pridonio da se Društvo razvijalo u pravcu koji smo si zacrtali i koji želimo i nadalje.

Zahvaljujem gospodinu Damiru Ivankoviću na pomoći u organizaciji Seminara i gospođi Dragani Bubalo na vođenju poslovanja Društva. Ipak najviše od svih hvala gospođi Marijani Jelić s kojom sam dugi, dugi niz godina najviše surađivala.

Ove smo rezultate ostvarili svi zajedno i zajedno nosimo uspjeh našeg Društva u budućnost.

Zagreb, 25. siječanj, 2021.

Predsjednica HDBZ
Prof. dr. sc. Jasminka Igrc Barčić v.r.