Izvješće glavne urednice o radu Glasila biljne zaštite u 2020. godini

Zagreb, 27. siječanj 2021.

Skupština Hrvatskog društva biljne zaštite

 

IZVJEŠĆE GLAVNE UREDNICE O RADU GLASILA BILJNE ZAŠTITE U 2020. GODINI

 

Prema Statutu HDBZ glavna urednica podnosi izvješće Skupštini svake godine pa to činim ovom prilikom. U izvještajnom Uređivački odbor bio je u stalnom kontaktu a također je održan i jedan sastanak (lipanj 2020.).

Prema predviđenom planu u 2020. godini tiskano je svih šest brojeva Glasila biljne zaštite. Svi su brojevi pravovremeno razaslani pretplatnicima i zainteresiranima. Svih šest brojeva tiskano je na ukupno 644 stranica. Uz to je pripremljen  Zbornik sažetaka 64. seminara biljne zaštite koji je po prvi puta izdan u elektronskoj formi na USB sticku a donio je donio 64 sažetaka (79 stranica) i podijeljen je u seminarskim torbama.

Glasilo 1-2, na 310 stranica tradicionalno donosi PREGLED SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA U HRVATSKOJ. Ažuriran je službenim registracijama sredstava za zaštitu bilja u Hrvatskoj na osnovi FIS-a Ministarstva poljoprivrede i šumarstva na dan 01.01.2020. Nezaobilazan je to pregled sredstava koji je dobro došao svakom korisniku sredstava za zaštitu bilja.

Broj 3 pripremljen je kao poseban broj posvećen Međunarodnoj godini biljnog zdravstva 2020. i obuhvaćao je 11 preglednih i stručnih članaka te kratkih priopćenja. Kratka priopćenja donijela su sažetke plenarnih izlaganja, okruglih stolova i panel rasprava sa 64. Seminara biljne zaštite, a stručni i pregledni radovi bavili su se temama vezanim za povijest zaštite bilja kao i nekim gorućim temama vezanim uz održivu zaštitu bilja. U brojevima 4, 5 i 6 nalaze se članci s temama koje su najvećim dijelom bile prezentirane na 64. Seminaru biljne zaštite. I dalje smo nastojali prilagoditi sadržaj Glasila članovima i zainteresiranim stručnjacima pa je naglasak na stručnim i preglednim člancima. Članke objavljene u Glasilu biljne zaštite,  CAB-u ažurno indeksira. Svi članci uneseni su i dostupni u otvorenom pristupi na Portalu znanstvenih časopisa Republike Hrvatske skraćeno HRČAK.

Na kraju zahvaljujem svim članovima Uređivačkog odbora, a napose recenzentima koji su na vrijeme obavili recenzije kao i lektorici na profesionalno obavljenim lekturama.  Svi oni tako su omogućili da časopis dođe u ruke čitatelja na vrijeme.

Glasilo biljne zaštite časopis je otvoren prema svima koji žele pisati članke, obavijesti , crtice iz područja biljnoga zdravstva pa vas ovom prigodom pozivam na suradnju.

Glavna urednica

Prof. dr. sc. Renata Bažok