Sekcija poljoljekarnika

Sekcija poljoljekarnika okuplja osobe koje se bave prometom poljoprivrednog repromaterijala s ciljem uzajamnog i stručnog pomaganja u radu, ujednačavanja i unapređivanja načina kakvoće rada i opremljenosti prodajnih mjesta, promicanja mjesta i statusa stručnjaka koji se bave prometom poljoprivrednog repromaterijala, te brige za kadrove i promicanja struke, očuvanja i obrane ugleda HDBZ-a i Sekcije.