O nama

Porast važnosti različitih biljnih štetočinja (štetnika, uzročnika bolesti i korova) uvjetovao je nagli razvoj grane poljoprivrede i šumarstva kojoj je osnovni cilj spriječiti gubitke koje štetočinje nanose. Ti gubici u Hrvatskoj iznose oko 500 milijuna dolara godišnje.

Biljna zaštita, danas nazvana i fitomedicinom, traži mnogo znanja, danas više nego jučer, sutra više nego danas. Potrebno znanje agronomi djelomično stječu za vrijeme obrazovanja, a zaposleni u poljo-ljekarnama i poljoprivredni proizvođači svakodnevnom praksom. No to nije dovoljno zbog stalnog napredovanja biljne zaštite i brojnih novosti. Stručnjacima zaštite bilja, suočenim s brojnim poteškoćama u ostvarivanju interesa struke, nametnula se potreba za boljom međusobnom povezanošću i organiziranjem, točnije, potreba da slijede primjere drugih grana poljoprivredne struke u RH i stručnjaka za zaštitu bilja u svijetu organiziranih u strukovna društva ili slične organizacije.

U cilju pokretanja osnivanja društva za zaštitu bilja u RH osnovan je u listopadu 2000. Inicijativni odbor u sastavu: prof.dr.sc. Bogdan Cvjetković, Davor Čović, dipl. ing., prof.dr.sc. Jasminka Igrc Barčić, Željko Lončar dipl. ing., akademik Milan Maceljski, Petar Mesić, dipl. ing., prof. dr. sc. Zvonimir Ostojić. Inicijativni odbor sazvao je Osnivačku skupštinu 27. listopada 2000., a već sam brojni odaziv sudionika te skupštine potvrdio je želju i potrebu o osnivanju takvog društva. Izabran je Upravni odbor HDBZ s mandatom od 4 godine u sastavu: Lada Bičak dipl. ing., prof.dr.sc. Bogdan Cvjetković – predsjednik, mr.sc. Ivanka Čizmić, Davor Čović dipl.ing., dr.sc. Miroslav Harapin, prof.dr.sc. Jasminka Igrc Barčić, prof.dr.sc. Draženka Jurković, akademik Milan Maceljski, Petar Mesić, dipl. ing. – rizničar, prof.dr.sc. Zvonimir Ostojić – dopredsjednik, doc.dr.sc. Snježana Topolovec-Pintarić – tajnica, dr.sc. Katja Žanić. HDBZ je Rješenjem Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave upisano u Registar udruga RH 31. studenog 2000. pod brojem udruge 00001856. Na 2. Skupštini održanoj 14. veljače 2002. u sklopu 46. seminara biljne zaštite u Opatiji aklamacijom je počasnim predsjednikom HDBZ proglašen akademik Milan Maceljski.

Stručno znanje u području biljne zaštite treba stalno dopunjavati praćenjem stručnog tiska. U Hrvatskoj je jedino stručno glasilo utemeljeno još 1957. g. bila “BILJNA ZAŠTITA”, koju je u razdoblju od 1978. do 2000. g. nadomjestio “GLASNIK ZAŠTITE BILJA”, a od 2001. g. nastavlja izlaziti pod novim nazivom “GLASILO BILJNE ZAŠTITE”. HDBZ je od strane Ureda za odnose s javnošću Vlade RH potvrđeno za nakladnika Glasila biljne zaštite.

UPRAVNI ODBOR HDBZ

Prof. dr. sc. Jasminka Igrc Barčić - predsjednica
Prof. dr. sc. Jasminka Igrc Barčić - predsjednica
Dr. sc. Natalija Galzina - dopredsjednica
Dr. sc. Natalija Galzina - dopredsjednica
Doc. dr. sc. Maja Čačija - tajnica
Doc. dr. sc. Maja Čačija - tajnica
Davor Čović, dipl. Ing. - rizničar
Davor Čović, dipl. Ing. - rizničar
Prof. dr. sc. Jasenka Ćosić
Prof. dr. sc. Jasenka Ćosić
Prof. dr. sc. Aleksandar Mešić
Prof. dr. sc. Aleksandar Mešić
Izv. prof. dr. sc. Maja Šćepanović
Izv. prof. dr. sc. Maja Šćepanović
Izv. prof. dr. sc. Darko Vončina
Izv. prof. dr. sc. Darko Vončina
Dr. sc. Tatjana Masten Milek
Dr. sc. Tatjana Masten Milek
Dr. sc. Elda Vitanović
Dr. sc. Elda Vitanović
Dr. sc. Zdravka Sever
Dr. sc. Zdravka Sever
Božena Dežđek, dipl. Ing.
Božena Dežđek, dipl. Ing.
Helena Pavačić, dipl. ing
Helena Pavačić, dipl. ing

NADZORNI ODBOR HDBZ

Prof. dr. sc. Renata Bažok
Prof. dr. sc. Renata Bažok
Izv. prof. dr. sc. Klara Barić
Izv. prof. dr. sc. Klara Barić
Dr. sc. Tina Fazinić
Dr. sc. Tina Fazinić

SUD ČASTI HDBZ

Josipa Urbančić, dipl. ing.
Josipa Urbančić, dipl. ing.
Adam Rendulić, dipl. ing.
Adam Rendulić, dipl. ing.
Petar Mesić, dipl. ing.
Petar Mesić, dipl. ing.