Glasilo biljne zaštite 5/2016

Josip BOROŠIĆ: UVJETI PROIZVODNJE RAJČICE   Emilija RASPUDIĆ: TRIPSI – ŠTETNICI RAJČICE   Mladen ŠIMALA, Tatjana MASTEN MILEK, Maja PINTAR: ŠTITASTI MOLJCI (Hemiptera: Aleyrodidae) – [...]