Sekcija poljoljekarnika Hrvatskog društva biljne zaštite utemeljena je 2014. godine. Sekcija je utemeljena po stručnom načelu. Okosnicu članova Sekcije čine zaposlenici u poljoljekarnama. Članovi Sekcije mogu biti i svi ostali članovi HDBZ-a, ako im je djelatnost vezana uz poljoljekarne ili imaju takav interes.

Sekcije poljoljekarnika okuplja osobe koje se bave prometom poljoprivrednog repromaterijala s ciljem uzajamnog i stručnog pomaganja u radu, ujednačavanja i unapređivanja načina kakvoće rada i opremljenosti prodajnih mjesta, promicanja mjesta i statusa stručnjaka koji se bave prometom poljoprivrednog repromaterijala, te brige za kadrove i promicanja struke, očuvanja i obrane ugleda HDBZ-a i Sekcije.