Natječaj Milan Maceljski

Hrvatsko društvo biljne zaštite objavljuje

NATJEČAJ

za dodjelu nagrade iz Zaklade Milan Maceljski

Pravo natjecanja za Nagradu imaju svi redoviti studenti posljednje godine sveučilišnih diplomskih studija Fitomedicina (Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet) i Zaštita bilja (Sveučilište J. J.
Strossmayer Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek) koji imaju prosjek ocjena položenih ispita najmanje 4,0 uz uvjet da su članovi Hrvatskog društva biljne zaštite.

Nagrada se dodjeljuje jednom studentu sukladno kriterijima vrednovanja.

Kriteriji vrednovanja su:
1. Akademska aktivnost odnosno izvrsnost u studiju
Uspješnost na akademskom polju, odnosno izvrsnost u studiju sagledat će se kroz parametre prosjeka ocjena i vremena studiranja.

2. Znanstveno i stručno djelovanje
Značajni kriterij pri odabiru je i već započeto znanstveno i stručno djelovanje studenta koje će se vrednovati kroz sudjelovanje u provedbi znanstvenih projekata te objavljene stručne i znanstvene radove studenta.

3. Nagrade i natjecanja
U procesu izbora vrednuju se i nagrade koje je student primio tijekom razdoblja studija i to prvenstveno one na znanstvenom i stručnom planu.

4. Studentska aktivnost
Pri izboru se vrednuje i studentska aktivnost i angažman. Pro tom se posebno vrednuje sudjelovanje u međunarodnoj razmjeni, rad u studentskim udrugama, rad u tijelima Fakulteta i Sveučilišta.

5. Izvannastavne aktivnosti
U smislu poticanja svestranosti interesa i sveukupnosti razvoja studenata, sagledava se i izvannastavna aktivnost pristupnika, dodatna edukacija, usvojene vještine, postignuća i uspjesi.
Pisana prijava na natječaj uz preslike dokaza o ispunjavanju osnovnih kriterija (potvrda o članstvu u HDBZ – preslika članske iskaznice ili potvrda o uplati članarine, ispis prosjeka ocjena iz studentske referade, izjava voditelja projekta o sudjelovanju na projektu, preslike objavljenih ili radova u postupku objavljivanja, preslike nagrada i priznanja, potvrde o studentskim aktivnostima, ostali dokazi o izvannastavnoj aktivnosti studenata) dostavlja osobno u ured tajnice Društva na Zavod za poljoprivrednu zoologiju, III. paviljon, prizemlje ili poštom na adresu:

HRVATSKO DRUŠTVO BILJNE ZAŠTITE
ZAVOD ZA POLJOPRIVREDNU ZOOLOGIJU
AGRONOMSKI FAKULTET
SVETOŠIMUNSKA 25
10000 ZAGREB

Skenirana dokumentacija dostavlja se putem maila na adresu mmrganic@agr.hr

Rok za prijavu na natječaj je 5. siječanj 2019. godine.

> Dokumentacija

> Pravilnik

Odluka Upravnog odbora HDBZ biti će dostavljena odabranom studentu/ici i objavljena na web stranicama Društva http://hdbz.hr/.

Predsjednica HDBZ:
Prof. dr. sc. Jasminka Igrc Barčić