2018. godina – 62. Seminar biljne zaštite, Opatija, 06. – 09. veljače
Iva Braje, studentica diplomskoga studija Fitomedicina s Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

2017. godina – 61. Seminar biljne zaštite, Opatija, 07. – 10. veljače
Martina Mrganić, studentica diplomskoga studija Fitomedicina s Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

2016. godina – 60. Seminar biljne zaštite, Opatija, 09. – 12. veljače
Mihaela Šatvar, studentica diplomskoga studija Fitomedicina s Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

2015. godina – 59. Seminar biljne zaštite, Opatija, 10. – 13. veljače
Kristina Diklić, studentica diplomskoga studija Fitomedicina s Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

2014. godina – 58. Seminar biljne zaštite, Opatija, 11. – 14. veljače
Aleksandra Bošnjak, studentica diplomskoga studija Zaštita bilja s Poljoprivrednog fakulteta Sveučilišta u Osijeku

2013. godina – 57. Seminar biljne zaštite, Opatija, 12. – 15. veljače
Katarina Mikac, studentica diplomskoga studija Fitomedicina s Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Dodjela nagrade Akademik Milan Maceljski