Dodjela nagrade „Akademik Milan Maceljski”

Pravo natjecanja za Nagradu imaju svi redoviti studenti posljednje godine sveučilišnih diplomskih studija Fitomedicina (Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet) i Zaštita bilja (Sveučilište J. J. Strossmayer Poljoprivredni fakultet Osijek) koji imaju prosjek ocjena položenih ispita najmanje 4,0 uz uvjet da su članovi Hrvatskog društva biljne zaštite.

Nagrada se dodjeljuje jednom studentu sukladno kriterijima vrednovanja.

Kriteriji vrednovanja su:

  1. Akademska aktivnost odnosno izvrsnost u studiju

Uspješnost na akademskom polju, odnosno izvrsnost u studiju sagledat će se kroz parametre prosjeka ocjena i vremena studiranja.

  1. Znanstveno i stručno djelovanje

Značajni kriterij pri odabiru je i već započeto znanstveno i stručno djelovanje studenta koje će se vrednovati kroz sudjelovanje u provedbi znanstvenih projekata te objavljene stručne i znanstvene radove studenta.

  1. Nagrade i natjecanja

U procesu izbora vrednuju se i nagrade koje je student primio tijekom razdoblja studija i to prvenstveno one na znanstvenom i stručnom planu.

  1. Studentska aktivnost

Pri izboru  se vrednuje i studentska aktivnost i angažman. Pro tom se posebno vrednuje sudjelovanje u međunarodnoj razmjeni, rad u studentskim udrugama, rad u tijelima Fakulteta i Sveučilišta.

  1. Izvannastavne aktivnosti

U smislu poticanja svestranosti interesa i sveukupnosti razvoja studenata, sagledava se i izvannastavna aktivnost pristupnika, dodatna edukacija, usvojene vještine, postignuća i uspjesi.

Odluka o dodjeli nagrade studentu objavljuje se u Glasilu biljne zaštite. Nagrada se dodjeljuje jednom godišnje na Seminaru biljne zaštite.