Kontakt

HRVATSKO DRUŠTVO BILJNE ZAŠTITE

Agronomski fakultet Zavod za poljoprivrednu zoologiju
Svetošimunska 25, 10000 Zagreb
Hrvatska

OIB: 37428897556
MB: 1528556

Predsjednica: prof. dr. sc. Jasminka Igrc Barčić
Dopredsjednica: dr. sc. Tatjana Masten Milek
Tajnica: Helena Virić Gašparić, mag. ing. agr.