Josip BOROŠIĆ: UVJETI PROIZVODNJE RAJČICE

 

Emilija RASPUDIĆ: TRIPSI – ŠTETNICI RAJČICE

 

Mladen ŠIMALA, Tatjana MASTEN MILEK, Maja PINTAR: ŠTITASTI MOLJCI (Hemiptera: Aleyrodidae) – GOSPODARSKI VAŽNI ŠTETNICI RAJČICE U ZAŠTIĆENOM PROSTORU

 

Tanja GOTLIN ČULJAK:  GUSJENICE ŠTETNE NA RAJČICI

 

Neda PAGLIARINI:  MUHE ŠTETNICI RAJČICE

 

Tatjana MASTEN MILEK, Mladen ŠIMALA: KOPRIVINA GRINJA Tetranychus urticae (Koch) I HRĐASTA GRINJA RAJČICE Aculops lycopersici (Masse)

 

Maja PINTAR, Mladen ŠIMALA, Tatjana MASTEN MILEK: KRUMPIROVA ZLATICA (Leptinotarsa decemlineata Say 1824)-MANJE VAŽAN ŠTETNIK RAJČICE

 

Dinka GRUBIŠIĆ: SUZBIJANJE NEMATODA KORJENOVIH KVRŽICA RODA Meloidogyne Goeldi, 1887 NA RAJČICI

 

Bogdan CVJETKOVIĆ:  PLAMENJAČA RAJČICE [Phytophthora infestans (Mont.) de Bary]

 

Milorad ŠUBIĆ:  KONCENTRIČNA PJEGAVOST (Alternaria solani Sorauer ) I SEPTORIJSKA PJEGAVOST (Septoria lycopersici Speg.) RAJČICE

 

Tihomir MILIČEVIĆ: PEPELNICA RAJČICE [Leveillula taurica (Lev.) G. Arnaud; Pseudoidium neolycopersici (L. Kiss) L. Kiss]

 

Adrijana NOVAK:  BARŠUNASTA PLIJESAN LISTA RAJČICE [Passalora fulva (Cordke) V. Braun&Crons]

 

Tihomir MILIČEVIĆ: SIVA PLIJESAN RAJČICE (Botrytis cinerea Pers.)

 

Dario IVIĆ: BIJELA TRULEŽ [Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary] NA RAJČICI

 

Zdravka SEVER, Bogdan CVJETKOVIĆ: VENUĆA RAJČICE UZROKOVANA PATOGENIM GLJIVAMA IZ RODOVA VERTICILLIUM I FUSARIUM

 

Bogdan CVJETKOVIĆ, Zdravka SEVER:  TRULEŽ KORIJENA RAJČICE (Phytophthora nicotianae Breda de Haan)

 

Darko VONČINA:  UČESTALI VIRUSI RAJČICE

 

Ivana KRIŽANAC, Jelena PLAVEC:  BAKTERIOZE RAJČICE

 

Maja NOVAK, Nenad NOVAK:  SUZBIJANJE KOROVA U RAJČICI

 

Marko PETEK: NEDOSTACI HRANIVA KOD RAJČICE

 

SKUPOVI:  ODRŽAN 7th INTERNATIONAL WEED SCIENCE CONGRESS

 

PRIPREMA RUKOPISA ZA ČASOPIS GLASILO BILJNE ZAŠTITE: UPUTE AUTORIMA

Related Projects