broj-3-naslovnica

SADRŽAJ br. 3/2016

 

Ivana Križanac, Jelena Plavec, Bogdan Cvjetković: 

Bakterijski rak trešnje i višnje 301

Mladen Šimala, Maja Pintar, Tatjana Masten Milek, Vjekoslav Markotić:

Prvi nalaz štitastog moljca Parabemisia myricae (Kuwana 1927) (Hemiptera: Aleyrodidae) 

u Hrvatskoj307

Tanja Gotlin Čuljak, Domagoj Matejaš: 

Suzbijanje repičina sjajnika u usjevima ozime uljane repice 318

Milorad Šubić, Andrea Braggio, Carlo Bassanetti, Slaven Aljinović: 

Suzbijanje pepeljastog grozdova moljca (Lobesia botrana) metodom konfuzije 

primjenom ShinEtsu®dispenzora (Isonet L Plus i Isonet L+E) u međimurskom vinogorju 

tijekom 2014. i 2015 326

 

ISPRAVAK 335

Ispravak doze za pripravak FORCE 1,5-G 335

 

NOVA IZDANJA 336

Šećerna repa - zaštita od štetnih organizama u sustavu integrirane proizvodnje 336

 

JUBILEJ 339

50 godina Zavoda za zaštitu bilja Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku     339

 

VIJESTI IZ HDBZ 341

Osvrt na 60. seminar biljne zaštite 341

 

NAGRAĐENI 347

dr. sc. Darka Hamel 347

Krunoslav Arač, dipl.ing.  349

Agrokor Trgovina d.d.  351

BO.PROM d.o.o.  352

Gabrijel Seljak 353

dr. sc. Mirza Dautbašić 355

 

NAŠI NOVI DOKTORI 357

dr. sc. Ivan Juran 357

dr. sc. Nikola Lacković           358

dr. sc. Ankica Sarajlić 360

 

IZVJEŠĆA 361

Glasilo biljne zaštite-izvješće o radu od veljače 2015. do veljače 2016 361