about us

P orast važnosti različitih biljnih štetočina (štetnika, uzročnika bolesti i korova) uvjetovao je nagli razvoj one grane poljoprivrede i šumarstva koja se bavi sprečavanjem gubitaka koje ti štetočinje nanose. Ti gubici u Hrvatskoj iznose oko 500 milijuna dolara godišnje. Biljna zaštita, danas nazvana i fitomedicinom, postala je velikim problemom, pa i ograničavajućim faktorom proizvodnje i, zbog teškoća pri izboru velikog broja mogućih mjera biljne zaštite, velikog broja od oko 600 dozvoljenih sredstava za biljnu zaštitu u prometu, te nužnosti njihove stručne primjene. Kako su skoro sva sredstva svrstana u otrove to je njihova primjena povezana s različitim opasnostima za organizme i okoliš.

S tručna, a time i uspješna i bezopasna biljna zaštita, traži mnogo znanja, danas više nego jučer, sutra više nego danas. To znanje djelomično stječu agronomi za vrijeme obrazovanja, a zaposleni u poljo-apotekama i seljaci svakodnevnom praksom. No to nije dovoljno i zbog stalnog napredovanja biljne zaštite i brojnih novosti. Stručnjacima zaštite bilja suočenim s brojnim poteškoćama u ostvarivanju interesa struke nametnula se potreba za boljom međusobnom povezanošću i organiziranju, točnije, potreba da slijede primjere drugih grana poljoprivredne struke u RH i stručnjaka za zaštitu bilja u svijetu organiziranih u strukovna društva ili slične organizacije.

U cilju pokretanja osnivanja društva za zaštitu bilja u RH osnovan je u listopadu 2000. Inicijativni odbor u sastavu: prof.dr.sc. Bogdan Cvjetković, Davor Čović dipl.ing., prof.dr.sc. Jasminka Igrc Barčić, Željko Lončar dipl.ing., akademik Milan Maceljski, Petar Mesić dipl.ing., prof.dr.sc.Zvonimir Ostojić. Inicijativni odbor sazvao je Osnivačku skupštinu 27. listopada 2000., a već sam brojni odaziv sudionika te skupštine potvrdio je želja i potrebu o osnivanju takvog društva. Izabran je Upravni odbor HDBZ s mandatom od 4 godine u sastavu: Lada Bičak dipl.ing, Bogdan Cvjetković – predsjednik, mr.sc. Ivanka Čizmić, Davor Čović dipl.ing., dr.sc. Miroslav Harapin, prof.dr.sc. Jasminka Igrc Barčić, prof.dr.sc. Draženka Jurković, akademik Milan Maceljski, Petar Mesić dipl.ing. – rizničar, prof.dr.sc. Zvonimir Ostojić – dopredsjednik, doc.dr.sc. Snježana Topolovec-Pintarić – tajnica, dr.sc. Katja Žanić. HDBZ je Rješenjem Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave upisano u Registar udruga RH 31. studenog 2000. pod brojem udruge 00001856. Na 2. Skupštini održanoj 14. veljače 2002. u sklopu 46. seminara biljne zaštite u Opatiji aklamacijom je počasnim predsjednik HDBZ proglašen akademik Milan Maceljski.

Stručno znanje u oblasti biljne zaštite treba stalno dopunjavati praćenjem stručnog tiska. U Hrvatskoj je jedino stručno glasilo utemeljeno još 1957. g. bila “BILJNA ZAŠTITA”, koju je u razdoblju od 1978. do 2000. g. nadomjestio “GLASNIK ZAŠTITE BILJA”, a od 2001. g. nastavlja izlaziti pod novim nazivom “GLASILO BILJNE ZAŠTITE”. HDBZ je od strane Ureda za odnose s javnošću Vlade RH potvrđeno za nakladnika Glasila biljne zaštite.

Management Board

 • Jadranka Berić, dipl.ing.
  Jadranka Berić, dipl.ing.
 • Davor Čović, dipl.ing.
  Davor Čović, dipl.ing.
 • Matko Mesić, dipl. ing.
  Matko Mesić, dipl. ing.
 • dr.sc. Tomislav Kos
  dr.sc. Tomislav Kos
 • dr.sc. Elda Vitanović
  dr.sc. Elda Vitanović
 • prof.dr.sc. Jasenka Ćosić
  prof.dr.sc. Jasenka Ćosić
 • prof.dr.sc. Klara Barić
  prof.dr.sc. Klara Barić
 • prof.dr.sc. Božena Barić
  prof.dr.sc. Božena Barić
 • prof.dr.sc. Milan Glavaš
  prof.dr.sc. Milan Glavaš
 • prof.dr.sc. Renata Bažok
  prof.dr.sc. Renata Bažok
 • Helena Virić Gašparić, mag.ing.agr.
  Helena Virić Gašparić, mag.ing.agr.
 • prof.dr.sc. Jasminka Igrc Barčić
  prof.dr.sc. Jasminka Igrc Barčić
 • dr.sc. Tatjana Masten Milek
  dr.sc. Tatjana Masten Milek

Become a member!

Apply

Supervisory Board

 • Željko Lončar, dipl.ing.
  Željko Lončar, dipl.ing.
 • dr.sc. Adrijana Novak
  dr.sc. Adrijana Novak
 • dipl.ing. Petar Mesić
  dipl.ing. Petar Mesić

Honor Court

 • prof.dr.sc. Marija Ivezić
  prof.dr.sc. Marija Ivezić
 • prof.dr.sc. Bogdan Cvjetković
  prof.dr.sc. Bogdan Cvjetković
 • prof.dr.sc. Zvonimir Ostojić
  prof.dr.sc. Zvonimir Ostojić